Lyhytterapia on tehokasta ja riittävää terapiaa useimmissa tapauksissa

Ratkaisukeskeiselle lyhytterapialle on ominaista se, että siinä keskitytään ratkaisuihin, ei ongelmiin. Usein tavoitteen saavuttaminen vaatii vain muutaman terapiakäynnin ja on asiakkaan kannalta mielekästä, koska hän on itse yhdessä terapeutin kanssa määritellyt, minkälaiseen ratkaisuun pyritään ja millä keinoin. Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa kiinnitetään huomio tämänhetkisiin kokemuksiin ja tunteisiin ja katsotaan tulevaisuuteen, menneitä ei eletä uudelleen. Asiakas ja terapeutti arvioivat yhdessä ongelman laajuuden, laativat toimintasuunnitelman ja sopivat terapian arviointitavoista. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on vuorovaikutteinen ja aktiivinen, selkeästi ratkaisuun pyrkivä, ainutlaatuinen tapa tehdä nykyisyyteen ja tulevaisuuteen keskittyvää terapiaa.

Ratkaisukeskeisen lyhytterapian kautta oppii pysymään paremmin nykyhetkessä, parantamaan elämänlaatuaan ja kehittämään persoonallisuuttaan. Terapia käy myös kriisien ja neuroosien hoitoon, sen avulla saa käyttöönsä energian, joka on mennyt negatiivisten tunteiden alas painamiseen. Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa voi myös miettiä omia elämänvalintojaan ja voimavarojaan niiden toteuttamiseksi. Terapeutti auttaa asiakasta oivaltamaan ja tiedostamaan käyttäytymismallejaan, asiakas valitsee, miten muuttaa tapaansa toimia tai suhtautua asioihin.

Yhteystiedot

Lyhytterapiahuone Helsinki
Kulosaarentie 44
00570 Helsinki


Kirsti Tanskanen
Lyhytterapeutti, filosofian praktikko
Neuropsykiatrinen valmentaja
Mielenterveys- ja päihdetyön ammattilainen.
050 500 3820,Facebook

Vastaanottokieli: suomi


Liselotte Labbas
Lyhytterapeutti, muutosvalmentaja
040 820 1550, Facebook

Vastaanottokielet:
suomi, ruotsi ja englanti

Hinnasto

Terapia ei ole kela-korvattavaa, sinulle terapia maksaa 80€/45 min, 160€/90 min. Terapia onnistuu myös puhelimitse tai verkossa, jos et pääse vastaanotolle.

Yhteydenotto